1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 

Er zijn een aantal kenmerken bij peuters en kleuters die hen tot risicoleerlingen maakt. In onderstaande signaleringslijst zijn deze kenmerken opgenomen:

 

Signaleringslijst beelddenkers: peuters en kleuters

Vertraagde spraakontwikkeling

0

Niet vroeg praten

0

Lang gebroken praten

0

Struikelen over woorden ( denken gaat sneller dan praten )

0

Vrij zwakke articulatie

Moeite met luisteren

0

Gericht luisteren blijft achter bij ontdekkend zien

0

Vertraagde of te snelle reactie op wat er wordt gezegd

0

Slecht luisteren bij zaken buiten de direct zichtbare belevingswereld

Vertraagde taalontwikkeling

0

Problemen met het onthouden van versjes en liedjes

0

Geen belangstelling voor rijmspelletjes

0

Moeite met koppelen van woorden aan beelden

0

Woordvindingproblemen

0

Eigen/aardig woordgebruik

0

Vrij beperkte, maar wel originele woordenschat

Vertraagde motorische ontwikkeling

0

Slechte fijne motoriek

0

Verhoogd ongeluksvatbaarheid

0

onhandig

Oriëntatie in tijd en ruimte

0

Gebrekkig tijdsbesef

0

Moeite met oriënteren in de ruimte

Persoonlijkheidsontwikkeling

0

Veel fantasie, vindingrijk, origineel

0

Dromerig ( in eigen wereldje leven )

0

Intensieve spelactiviteiten ( rollenspel en constructiemateriaal )

0

Driftbuien en paniekreacties

0

Intuïtief veel begrijpen van wat er om ze heen gebeurt ( empathie   )

0

( over ) gevoelig, emotioneel kwetsbaar

0

Impulsief/associatief